Kursen har konsoliderat ett tag och har inte återhämtat sig sen kraftiga nedgången jag tror på en snart uppgång och korrektion, dock den behöver bryta ur röda boxen.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.