iamyasink

INTERVACC

iamyasink Uppdaterad   
OMXSTO:IVACC   INTERVACC AB
Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn.
De utvecklar nya vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa.
Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger dom stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Den 16e augusti beviljade EU-kommissionen
marknadsföringstillstånd för Strangvac® inom den Europeiska unionen och under de följande
veckorna godkändes Strangvac® även i Norge, Island och Storbritannien


Kassa: 128,3 MSEK
Kort- & Långfristiga skulder: 16,638 MSEK

Senaste delårsrapporten finns tillgänglig via länk:
intervacc.se/wp-cont...1/Q3-2021_sv_hqp.pdf

Tekniskt så anser jag att vi avslutat en 4e våg, för att försäkra om det inte skulle vara slut har jag en stopploss utmarkerad på grafen, har inte tagit position än heller då jag väntar på att ta ut keybreak eftersom oscillatorerna visar negativ momentum. Vi befinner just nu oss i fib 05-0.618 området jag förväntar mig en studsifrån. Marknaden idag är orolig pga. virusrelaterade effekter.
Kommentera:
Forsatt på min bevakning, ingen position tagen. Keybreak är viktig.