StaticHaze

Bombmatta Kambi - Strategi för sommaren

Lång
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
Räknar med en allmän sättning i marknaden under perioden fram till midsommar. Lägger ut en stege med köp på 402:- (redan fylld), 379:- samt 361:-.
Tror sista köpet blir tufft att fylla, men ligger förberett om tillfälle ges . Jag dubblar size i positionen med sista steget enligt principen 25% köp 1, 25% köp 2 & 50% i köp 3.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.