RealMaddeee

Klaria Pharma, mot marknad med revolutionerande teknik.

Lång
OMXSTO:KLAR   KLARIA PHARMA HOLDING AB
Klaria Pharma är ett företag som jag kommer hålla ett bra tag. Just den tekniska delen är inte 10/10, men vi kan se att den vänt vid golden zone förut och tror att den gör det samma nu igen . Den fundamentala delen av företaget är varför jag är inne så stort i detta företag. Banbrytande medicinteknik, gå gärna in på deras hemsida och kika för er själva.
Kommentera: Att se fram emot i närtid:
:white_check_mark: Last Patient PM
:white_check_mark: Samarbetsavtal med Pure Jamaican Limited
:white_check_mark: Studieresultat från bioekvivalensstudien för Sumatriptan i "Mid-May".
:arrow_right: Uppdatering av riktkurs från analyshus
:arrow_right: Erhållande av resterande 2.5 MSEK från EU
:arrow_right: Licensavtal inom Sumatriptan Alginatfilm
:arrow_right: Uppdatering kring samarbetet och det icke exklusiva licensavtalet med Chilam (Cannabis spåret). Vi vet att man har sin skördeperiod just nu och att eventuellt nyttjande av bolagets teknologi (alginatfilmen) kan komma att verkställas i sommar.
..................................................

Senare i år har vi följande av se fram emot:
:arrow_right: Marknadsföringsstillstånd så som FDA i USA och EMA i EU
:arrow_right: Uppdatering kring samarbetet med Pure Jamaican Limited
:arrow_right: Studiestart för Adrenalin Q3-Q4. Man är i full produktion med det pre-kliniska materialet i skrivande stund.
:arrow_right: Studiestart av Naloxon Q3-Q4

Det här är vad jag kan sammanfatta lite snabbt och taget ur huvudet. Finns en del del att skriva om bolaget och kan skriva en längre analys om det så önskas. Ni får gärna fylla på eller rätta mig. Men som sagt, det är vad jag kan häva ur mig på rak arm. Bolagets pipe är mycket större än vad som ovan nämns. Men deras ledande projekt och som i min bedömning är av störst intresse i skrivande stund är absolut Sumatriptan bioekvivalensstudien.

-Taget från Klarias Discord

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.