Kriscap

LEOVEGAS intressant

OMXSTO:LEO   None
Ser om aktien bryter upp här, bra momentum i sektorn.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.