BINANCE:LINKUSD   ChainLink / US Dollar (calculated by TradingView)
LINK stays within a healthy corrective span - a good setup for relative strength in january
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.