magicbeanbuyer

LTC momentum

Lång
COINBASE:LTCUSD   Litecoin
LTC has plenty of space to keep moving up within its trend channel. Looking like one of the relative winners in the coming month re-distribution of alts.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.