RealMcafee

Litecoin (LTCUSD)

Lång
RealMcafee Uppdaterad   
KRAKEN:LTCUSD   Litecoin
Go for it.
Trade stängt: målet nått

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.