Grosshandlarn

maha kort 22kr

Kort
OMXSTO:MAHA_A   MAHA ENERGY AB
om inte köpare kommer till maha , och vänder korta trenden så ser jag fram emot köpare runt 22-22:50:-
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.