OMXSTO:MAHA_A   MAHA ENERGY AB
stora insynsförsäljningar. så barkar nog längre söderut än jag anade på förra inlägget. 18kr, om det bryts vill jag säga 14kr... den som lever får se.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.