Investoz

ISM MANUFACTURING INDEX

Investoz Mod Uppdaterad   
ISM:MAN_PMI   ISM Manufacturing Index
De närmaste månaderna lär vi få svart på vitt vad Corona viruset har orsakat för skada. Med största sannolikhet så kommer indexet ligga mellan 40-45 och därmed bekräftar det recessionen. Nu är detta en laggande indikator vilket innebär att saker och ting sker först och visar sedan hur mycket tillväxten har skadats föregående månad i början av varje måndag, varje ny månad. Så man ska vara försiktig med att följa detta allt för noga.

Men nu är det så här tyvärr...
BNP avtar överallt i hela världen. Anledningen är att produktiviteten har varit på nergång i 20 års tid. Resultatet: hög arbetslöshet, överallt. Ekonomer talar om att vi kan förvänta oss långsam produktivitet och långsam tillväxt under de kommande 20 åren. USA stoltserar med rekordlåga arbetslöshets siffror, men folket behöver 2-3 olika jobb för att kunna betala sina räkningar. Efter stora kriser så sker två saker: folk förlorar antingen sina jobb eller blir tvungna att sänka sina löner för att företagen skall fortsätta visa tillväxt.

Det är tydligt att vi nu befinner oss i en långvarig, strukturell ekonomisk kris. Men nu står vi inför ett ännu större kris, en mycket mer grundläggande kris - en miljökris. Vi är mitt i en klimatförändring. Det är inte längre en teori. Det här ligger inte längre in i framtiden, utan det sker här och nu.

Allt handlar om fossila bränslen. Våra gödningsmedel och bekämpningsmedel är gjorda av fossila bränslen. Våra byggmaterial är gjorda av fossila bränslen. De flesta av våra läkemedel är gjorda av fossila bränslen. Vår syntetiska fiber, vår elkraft, vår transport, är alla gjorda av och förflyttade med fossila bränslen.
2008 nådde Brent råolja ett rekordpris på 147 dollar per fat på världsmarknaden, och när rekordpriset nåddes, stängdes hela den globala ekonomin av. När priset på olja överstiger ca 95 dollar per fat, går alla andra priser upp. När vi kommer i närheten av ca 115 dollar per fat, blir priserna så höga att köpkraften avtar. Detta är solnedgången av en stor industriell era.
2009 gick oljan ner till 50 dollar per fat, eftersom ekonomin hade stannat. 2010 försökte man att öka lagren, så oljepriset började gå upp och alla andra priser gick upp. År 2014 nådde oljan en ny topp på 114 eller 115 dollar per fat. Köpkraften avtog igen. Detta är en konvulsion av tillväxt-nergång, tillväxt- nergång.

Den enda anledningen till att oljan gått ner till 28-30 dollar per fat är att den fossila bränsleindustrin nu bråkar mot sig själv. OPEC sa: "Vi kommer att hålla oljetillförseln öppen. Vi kommer att öka vår produktion och översvämma världen med olja. Det kommer att ta ner priset till 30 dollar per fat och slå ut våra nya konkurrenter, de mer exotiska fossila bränslena: skiffergas i USA, tjärsand i Kanada". Det tog ca ett och ett halv år senaste gången man gjorde så. Detta ledde till konkurser för OPECS konkurrenter. Och, i takt med att konkurserna avslutar sig själva, går oljepriset upp igen.
Men nu finns det misslyckade stater där det finns oljeproduktion. Så det här är en flyktig, konvulsiv solnedgång under de närmaste 40 åren. En instabil värld.
Kommentera:
Resultatet för hur tillväxten i april som kommer i början av maj kommer rimligtvis hamna mellan 20-24 och behöver inte ta stop där de kommande månaderna. Tror att vi får ännu sämre siffror. För mars tror jag vi landar på 40-45. Det bekräftar recessionen och detta kommer att ta månader eller år att lyckas få upp tillväxten igen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.