WolfofFalkenberg

Medclair korrektion färdig

Lång
NGM:MCLR   MEDCLAIR INVEST
I Medclair har vi fått en 1,2 och 3. Nu har vi i en 4. Vilken typ av Elliot Wave Correction kan detta vara då? För vet vi det kan vi enkelt förutspå vart kursen ska någonstans. Jag ser att detta är en Contracting Triangle ABCDE vilket har 3våg-forms intervaller och vilket oftast uppstår i en våg 4 i det bredare perspektivet vilket stämmer in bra på Medclair. Isåfall tror jag vi nyss har nått slutet på E och ska re-testa motståndet i triangeln. Sedan får vi antagligen ett väldigt explosivt utbrott. Target 1 är längden av våg 1. Men också höjden av triangeln. Target två är upp till det lila stödet. Efter det finns det bara ett stöd kvar vilket enbart är lite "svansar" från tidigare Candlesticks . Jag tror dock inte det är så rimligt att det stiger upp till de nivåerna men det är möjligt :)
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.