Investoz

MINESTO

Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Efter en fulländad Bearish Butterfly formation så efterföljer en Bullish Shark formation med ett mål kring 8.50 kr. Kursen har studsat mellan motståndet strax över 11 kr ner till stödet strax under 10 kr som väntat.
Stödet har nu dock gett vika och även den positiva trendkanalen är därmed bruten. Det styrker att en Bullish Shark formation kommer att bildas inom kort. Förväntar mig en återhämtning då formationen är av positiv karaktär!

Ser dock en liten fara för en potentiell huvud skuldra formation på lite längre sikt. Men dit är vi inte än!
Så länge 11.60 tas ut så finns det ingen risk för en sådan formation. Den bildas endast om uppstuds från 8.50 bara orkar att ta sig upp till nivåer kring 10-10.30 och faller sedan tillbaka mot 8.50.
Kommentera:
Bullish Shark formationen sträcker sig mellan spannen 8.50-9.05. Efterfråga ligger i den zonen och ett större köptryck förväntas trycka upp aktien!
Kommentera:
Stark "comeback" in i den positiva trendkanalen!

Nya motståndszoner har bildats.
1:a zonen bruten (10.10-10.30)
2:a zonen är vid 10.55(1:a test resulterade i ett fall tillbaka)
3:e zonen är vid 10,85

Shark formationen är giltig ända tills 11.60 tas ut. Botten kring 8.50 gäller då inte längre.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.