Omgjirre

Impuls våg följs av en korrektionsvåg

Kort
OMXSTO:MIPS   MIPS AB
Jag tror att Mips har påbörjat korrektions vågen. Efter en uppgång på ca 2654% på 4 år så bör vi få se lite vinst hemtagningar från investerarna.

Ma 200 på veckobasis ligger på 367 kr. Sannolikt så tror jag på en fallande kurs under en period.

Tror vi kommer ha ett tillfälligt stöd på ma 200 på dags diagrammet och komma upp till ca 1090, väl där tror jag att priset kommer stanna och fortsätta nedåt. En halvering i kursen är nog inte helt orimligt om min analys stämmer.

Vad tror du om Mips?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.