RoboMarkets

3Ms nettovinst ökar. Hur är det med aktien? 2023-10-25

BATS:MMM   3M Company
Resultatsäsongen fortsätter i USA, och 3M rapporterade sin andra ökning i rad med nettovinst, 2,68 USD per aktie, vilket är högre än konsensus förväntningar.

Dessutom är företaget en utdelningsaristokrat. När denna text skrevs låg direktavkastningen på bolagets värdepapper på 6,83 %, betydligt högre än genomsnittet i USA.

Därför kommer det att bli intressant att titta på 3M Co. (NYSE: MMM) graf idag.

I daily (D1) grafen har stöd bildats vid 85.35, med motstånd vid 90.30. Dessa nivåer bestäms utifrån prisets toppar och dalar under den resulterande nedåtgående trenden. Dessutom har ett trendförändringsmönster "dubbelbotten" bildats. Om motståndsnivån bryts igenom (stapeln på D1 stänger över 90,30) kan aktiekursen stiga till 108,37.

I 1-timmes grafen (H1), efter att motståndet vid 90.30 slagits igenom, är det kortsiktiga målet för prisökningen runt 98.09; medan den på medellång sikt kan nå 108,37.

Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 67,85 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.