Luspank

Mycronic

Kort
OMXSTO:MYCR   MYCRONIC AB
Ett bolag jag vill äga men igår sålde jag på 131,5, köper tillbaka när tillfälle ges.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.