OANDA:NAS100USD   US Nas 100
Mer nedgång väntas på sikt i Nasdaq. I korrelation till vixen bekräftar denna analys vår tes. Vi befinner oss i ett låg volymområde.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.