SMARTBMONEY

nordea banks are popular

OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Nordea is one of the stocks its really nice to by for un up move.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.