UnknownUnicorn4464612

NASDAQ LONG

Lång
UnknownUnicorn4464612 Uppdaterad   
TVC:NDQ   US 100 INDEX

Nasdaq rör sig starkt mot nedsidan med flera procent, men var inte orolig, det enda som påverkar detta kortsiktigt är ett handelskrig med Kina vilket inte kommer inträffa, marknaden reagerar starkt på uttalanden från Trump och ser det som Hawkish.

Placera positioner efter min tjocka gröna linje och vänta på rekylen vi kommer sätta all time high i år igen .
Marknaden är inte övervärderad den är exponentiellt värderad.
Handel aktiv: handeln är aktiv vi hade pending orders ovan för droppen om bra kinanyheter var på väg men den aktiverades av bra EU nyheter att man inte komma implementera EU tullar.

nu skall vi hela vägen upp igen!
Handel aktiv: för närvarande ligger vi ca 61000kr plus på denna trade som vi plockade när vi vart i botten.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.