Vhem

NENT vänder uppåt? - 3 köpsignaler

OMXSTO:NENT_B   None
Markerat med ellipser ser ni mina 3 köpsignaler; RSI har vänt uppåt och brutit negativ trend. Studs på MA200 samt nedre trendlinje. MACD håller på att göra ett Golden Cross. Har tagit position för en swing upp mot trendkanalstaket
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.