kulturdesken

Kompisfrågan - när säljer man - Angler o Cloudflare som exempel

NYSE:NET   Cloudflare, Inc.
en polare frågade: när säljer man då?
jo men tack för den enkla frågan ;))
ärligt talet en av de svåraste sakerna, speciellt om man blir lite girig :)
ett försök till svar med hjälp av genomgång av Angler Gaming och Cloudflare

ta detta som generella råd och defintivt INTE som specifika råd för Angler eller Cloudflare, pretty please med socker på toppen

peace out!


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.