kulturdesken

Kompisfrågan - när säljer man - Angler o Cloudflare som exempel

NYSE:NET   Cloudflare, Inc
en polare frågade: när säljer man då?
jo men tack för den enkla frågan ;))
ärligt talet en av de svåraste sakerna, speciellt om man blir lite girig :)
ett försök till svar med hjälp av genomgång av Angler Gaming och Cloudflare

ta detta som generella råd och defintivt INTE som specifika råd för Angler eller Cloudflare , pretty please med socker på toppen

peace out!


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.