Boomstonks69

Brutna trender och köpsignaler

OMXSTO:NEWTON   None
Från mitt perspektiv ser jag brutna trender och köpsignaler.

Lång trend bruten: vimpelformation
Medellång trend bruten: fallande triangel
Kort trend bruten: negativ trendkanal

Medelvärde i den horisontella kanalen ligger på 0.935, tar sig aktien över det indikerar det på längre stigande trend.

Fundamentala: fomo inför rapport, leverans av order som skall ske i Q1 ( pm förväntas ) yttliggare fomo, bolaget förväntas gå bättre när corona lättar men har inte blivit lidande utav pandemin som man väntade sig.

Emission i feb-mars 2022 men oavsett utfall/eller inga pengar alls så kommer bolaget klara sig långt efter det då kassan är stabil och välfylld.

Fredagen 17/4 bjuder även på en Bullish Engulfing.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.