mrtradern

Nibe under 200 dagars

Kort
OMXSTO:NIBE_B   NIBE INDUSTRIER AB SER. B
Nibe testar triangel stöd

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.