Arun_K_Bhaskar

NIFTY at the Bullish reversal range in comparison with INDIAVIX

Lång
NSE:NIFTY   Nifty 50 Index
Signs of NIFTY Reversal
• Weekly Lower level crossed above Monthly Lower level.
• Forming a W pattern in Daily timeframe .
• This can be a short swing up till around 17000 before continuing the Bearish trend .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.