OHTRADING98

50% uppsida på kort sikt?

Lång
NASDAQ:NNOX   NANO-X IMAGING LTD
Fina nyheter och volym senaste dagarna, rida en liten bit på vågen. DOm visar köptryck. Lite hög float annars gillar jag allt till fullo
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.