Luspank

Nobia

Lång
OMXSTO:NOBI   NOBIA AB
Ser fortfarande att Nobia är köpvärd den vill inte ner mer , men bryts tidigare bottnar så har jag fel .

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.