Luspank

Nobia

Lång
OMXSTO:NOBI   NOBIA AB
Ser fortfarande att Nobia är köpvärd den vill inte ner mer, men bryts tidigare bottnar så har jag fel.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.