Luspank

Nobia

Lång
OMXSTO:NOBI   NOBIA AB
Trasslat sig upp från botten, spelar på att den vänder någonstans på dessa nivåer så jag köper några på 66,10.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.