Luspank

Nobia

Lång
OMXSTO:NOBI   NOBIA AB
Trasslat sig upp från botten, spelar på att den vänder någonstans på dessa nivåer så jag köper några på 66,10.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.