AktieAI

Nasdaq 100 E-mini terminer - Dagdiagram

Lång
AktieAI Uppdaterad   
CME_MINI:NQ1!   NASDAQ 100 E-mini terminer
Det här är en teknisk analys på Nasdaq 100 E-mini terminer i dagdiagrammet.

Allt är förklarat i själva diagrammet. Om du vill läsa en mer ingående analys av Nasdaq och S&P 500 titta på den länkade idén som är publicerad på den engelska sajten.

Kort och gott tror jag att vi har med största sannolikhet nått botten för denna gång, åtminstone på kort sikt, men det finns också varningssignaler i VXN och VIX som jag illustrerat på den länkade idén.

Följ mig om du vill bli varse om uppdateringar och nya analyser som jag lägger upp .

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Låt oss zooma in och analysera candlesticks.
Kommentera:
Ser ni vad jag ser?
Kommentera:
Intressant utveckling
Kommentera:
Låt oss titta på NDX. Det ser positivt ut för en vändning uppåt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.