CME_MINI:NQM2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (JUN 2022)
Med bearish bias så satsade jag på nedgång. Ett FVG hade bildats på 15 och 5 min grafen och förväntade mig att priset 13:30 skulle söka sig dit för att lura in köpare och balansera imbalansen i fvg. Gick short där med stoppen ovanför senaste bullish candlet.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.