CME_MINI:NQM2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (JUN 2022)
Med bearish bias så satsade jag på nedgång. Ett FVG hade bildats på 15 och 5 min grafen och förväntade mig att priset 13:30 skulle söka sig dit för att lura in köpare och balansera imbalansen i fvg. Gick short där med stoppen ovanför senaste bullish candlet.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.