RobinI

Nvidia Short

Kort
RobinI Uppdaterad   
NASDAQ:NVDA   NVIDIA
Efter min tidigare analys för HS formationen så har vi täckt ett tidigare gap, nått nivån för 3a i elliotvågformationen, negativ divergens och nu har vi ett gap exakt där 4ans nivå ligger.
Kommentera:
Fick in 15% på cert innan analysen bröts, upp mot 270-280
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.