NVIDIA Corporation NVDA

NVDANASDAQ
NVDA
NVIDIA CorporationNASDAQ
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Electronic Technology
Bransch: Semiconductors
NVIDIA Corp bedriver design och tillverkning av datorgrafikprocessorer, kretsar samt relaterad multimedieprogramvara. De är verksamma inom följande segment: Grafikprocessorer (GPU), Tegra-processorer samt Övrigt. Segmentet GPU består av varumärken som riktar in sig på nischade marknader, bland annat GeForce för spelare, Quadro för designers, Tesla och DGX för AI-dataexperter samt forskare som bearbetar stora datamängder samt GRID för användare av molnbaserad visuell databehandling. Segmentet Tegra Processor integrerar helt datorn till ett separat chip och innehåller GPU samt CPU med flera centrala delar för att driva superdatorer för autonoma robotar, drönare och bilar samt för konsoler och mobila spel- och underhållningsenheter. Segmentet Övrigt avser aktiebaserade ersättningar, företagets infrastruktur- och supportkostnader, förvärvsrelaterade kostnader, juridiska förlikningskostnader samt övriga engångsavgifter. Företaget grundades av Jen Hsun Huang, Chris A. Malachowsky och Curtis R. Priem i januari 1993 och har sitt huvudkontor i Santa Clara i Kalifornien.