nilsjan53

NzdCad

Lång
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NzdCad tittar efter en lång trade
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.