NzdCad , ser inte ut att hittat dom rätta säljarna ännu. Ev. hämta mer köpare för att testa gul zon? Vid gul zon söker jag bekräftelse på kort position
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.