NzdCad , ser inte ut att hittat dom rätta säljarna ännu. Ev. hämta mer köpare för att testa gul zon? Vid gul zon söker jag bekräftelse på kort position
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.