FX:NZDUSD   Nyzeeländsk dollar/USA-dollar
Jag gillar att planera min trading så att jag när ett möjligt trade kommer så har jag planerat allt i förväg och bara behöver utföra tradet.

Här har jag markerat ut både en demandzon och en supplyzon. Supplyzonen har rätt mycket data till vänster om sig så den är lite oddsförsämrad på det sättet.

När priset har rört sig till någon av dessa zoner kommer jag att leta entry på 1h tidsupplösning med en stoploss på 2ATR.

Genom att planera sin trading på detta sättet skapar man ett lugn och stabilitet och känslomässiga förhastade beslut kan minimeras.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.