OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Roade mig med att i denna graf märka upp den så kallade dipp som sker efter utdelningssäsongen (sell in may and stay away), märkt i grönt är ca 1 maj till slutet av augusti. Inget som skrämmer och inget att ta upp någonsin igen , vad tycker du?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.