OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 ligger nu i ett ganska intressant läge även i det längre perspektivet. Intervallet ca 1585-1625 utgör en skarp vågdelare varför en etablering under denna nivå ger oss nya SÄLJ-signaler i det något längre perspektivet vilka kommer att leda oss ned mot i första hand ca 1400-40 på lite sikt.

Efter nedgången i början av 2019 har nu index rekylerat upp till denna nivå och testar just nu densamma underifrån.

För en fortsatt positiv marknad krävs således en etablering över denna nivå.