OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Jag har varit avaktande dem senaste månaderna och exprimenterat en del med volymdata i sambad med COT från Quandl Data som resterande hedgefonder använder.

Om vi kikar på volymdata med våran Volym profil indikator Viper som den kallas sker här en intressant strategi i mitt huvud där man handlar mellan LVN och HVN Låg volym Node samt Hög volym node. Volymen visar vart datan visar flest trades och flest positioner i ett historiskt perspektiv och visar därför vart vi kan förvänta oss att ordrarna studsar och vart vi även kan förvänta oss att när vi går igenom en lång stapel på Volymprofilen kan det mycket väl vara en god position att placera en Stoploss eller även en pending order.

OMX30 går kräftgång som vi vet dem senaste veckorna vilket är aningen skrämmande för att valutan faller och att korrelationen mellan kronan och OMX30 inte hänger med vilket tyder på ett fundamentalt problem i svensk ekonomi.

Därför har vi här satt upp denna köpformationen för att handla i konsolideringszonen upp och ner mellan volymdatan.
Vi ser också 4 linjer som är tagna från topparna och bottnarna i högre timeframes så att vi ser att vi har en bit kvar för konsolideringen att ske vilket ger oss et par veckor att handla upp och ner.

Njut av traden och god kväll.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.