juab

OMXS30 15, Möjlig bullflagga?

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Är detta en bullflagga som håller på att bildas?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.