traz34

Touchar tidigare all time high

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Nu är svenska index uppe och touchar tidigare All Time High. Och med rejält fart uppåt, så jag ser det som mest troligt att vi kommer bryta över. Annars blir det en ny dubbeltopp med reaktioner nedåt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.