NASDAQ:OMXS30   OMX STOCKHOLM 30 INDEX
OMXS30 och tankar närmaste tiden. Doji = utbott över eller under? En del talar för över (snabba ind.) och suget efter att tangera ATH
Gann: Dagvärde 18/10= 209 ger 1717 , 1699 , 1676
Fast inst . 1720 ger 1700 , 1678
1548 ger 1709 , 1692
Diagonalen ger 1723 , 1681
Västra kard. ger 1703

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.