OMXSTO:OMXSPI   OMX STOCKHOLM PI
EN TA jag följt under en låg tid är Elliott Wave . Enligt mina beräkningar så befinner vi oss i en fjärdevåg påväg mot en längre 5e våg. Möjligtvis kommer vi toppa den 5e vågen någon gång strax innan sommaren 2022 och i följd av det kanske det kommer en större rättning ABC allt ifrån 30-50% beroende på vad som händer med världsekonomin. Men bullmarketen är långt ifrån över. En hälsosam rättning på 10-15% befinner vi oss just nu i för att sedan fortsätta uppåt till vår 5e våg.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.