koshan211

OssDsign bröt sin handle på fredags, siktar på 25kr i December

Lång
OMXSTO:OSSD   OSSDSIGN AB
OD

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.