Investoz

Pharmacolog i Uppsala AB

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:PHLOG_B   PHARMACOLOG I UPPSALA AB SER. B
Sedan toppnoteringen i början av oktober förra året, så ser man tydligt på den jämna säljvolymen hur gamla "förlorare" har ersatts av nya förlorare.
Precis som i de allra flesta aktier ökade säljvolymen markant igår och det blev tyvärr nådastöten för många aktörer som satt långa i sina positioner. Förlusten och pressen blev igår väldigt påtaglig på grund av masshysterin som just nu råder.

Volymprofilen visar att de flesta satt/sitter med ett gav kring 6,40- 6,98 och den minsta volymen hittar man kring 3-3,70. Där har aktien sannolikt sitt botten för denna gången.

Troligtvis kommer kursen nu att börja leta sig upp mot "fair value" nivån för aktien som ligger i dagsläget kring 7,40 där den stora volymen nu väntar (svart linje).
Kursen befinner sig just nu i gyllene zonen!

Köpsignal utlöst.
Handel aktiv
Kommentera:
Kommande analys: Precise Biometrics AB, 14:e mars.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.