Investoz

Pharmacolog i Uppsala AB

Lång
OMXSTO:PHLOG_B   PHARMACOLOG I UPPSALA AB SER. B
Sedan toppnoteringen i början av oktober förra året, så ser man tydligt på den jämna säljvolymen hur gamla "förlorare" har ersatts av nya förlorare.
Precis som i de allra flesta aktier ökade säljvolymen markant igår och det blev tyvärr nådastöten för många aktörer som satt långa i sina positioner. Förlusten och pressen blev igår väldigt påtaglig på grund av masshysterin som just nu råder.

Volymprofilen visar att de flesta satt/sitter med ett gav kring 6,40- 6,98 och den minsta volymen hittar man kring 3-3,70. Där har aktien sannolikt sitt botten för denna gången.

Troligtvis kommer kursen nu att börja leta sig upp mot "fair value" nivån för aktien som ligger i dagsläget kring 7, 40 där den stora volymen nu väntar (svart linje).
Kursen befinner sig just nu i gyllene zonen!

Köpsignal utlöst.
Handel aktiv
Kommentera: Kommande analys: Precise Biometrics AB, 14:e mars.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.