Luspank

Pandora

Lång
OMXCOP:PNDORA   PANDORA A/S
Tar en position i Pandora med snäv SL stängning under RSI 50 tar jag som att jag blev blåst av mig själv.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.