OMXSTO:PROF_B   PROFILGRUPPEN AB SER. B
Går in i Profilgruppen igen, SL vid stängning under röd area

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.