OMXSTO:QIIWI   QIIWI GAMES AB
Kort sammanfattning av rapporten som släpptes idag.
Gamingbolaget Qiiwi redovisar en omsättning för det tredje kvartalet 2021 på 11,6 miljoner kronor (23,5) och ett ebitda-resultat på -2,4 miljoner kronor (2,5).

Enligt Qiiwi är de lägre intäkterna till stor del kopplade till lägre investeringar i marknadsföring (User Acquisition) vilket ger ett mindre inflöde av nya spelare och påverkar dagliga aktiva spelare i vår spelportfölj. I jämförelse investerades cirka 14,1 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 jämfört med cirka 7,4 miljoner under den rapporterade perioden.

Källa: Nyhetsbyrån Direkt

Teknisk så ser qiiwi inte rolig ut. Men även ingen rolig resa för den som suttit och sänkt sitt gav på resan ner. Vi närmar oss ett demand område som jag hoppas på håller. Om inte finns risken att qiiwi faller mer.
Låt oss inte bli exalterade att ta en lång position nu utan jag skulle väntat på ett trendskifte samt att vi återtar EMA 50 på kortsiktigt. På långsiktigt perspektiv skulle jag ha väntat på en golden cross. (= Golden cross är en köpsignal som går ut på ett medelvärdeskors där ett kortare medelvärde skär upp genom ett längre, oftast är det ett 50 dagars glidande medelvärde som skär upp genom ett 200 dagars.).
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.