sicktor

RECO ett hederligt oilplay

Lång
TSXV:RECO   RECONNAISSANCE ENERGY AFRICA LTD

Reconnaissance energy africa är ett prospekt företag som kort och gott borrar efter olja.
Företag inom denna kategorin har ofta en dammig slöja kastad över sig och blir bortviftade som förhoppningsföretag eller helt enkelt företag som inte är tidsenliga.

RECO är inte dammiga, dom ligger helt rätt i tiden och dom vet hur man tar hand om sina aktieägare.

Vad skiljer då RECO från andra prospekt företag?
RECO är ett relativt litet företag som har lyckats få ensamrättigheter på att borra i ett jätteområde i Namibia.
Med sig har RECO ledningen stora industrinamn som exempelvis Daniel Jarvie, och har dom behövt mer kunskap har man helt enkelt anlitat folk som vet.
Området i Namibia ryktas kunna hålla den absolut sista oljereserven på land utav den här storleken. RECO har för avsikt att inte bara hitta oljan utan också att sköta pressen efter med utvinning och allt som hör till det.
Frammför allt har RECO överpresterat gång på gång, man har hittat olja, man släpper rapporter löpande. Detta har gjort att aktiepriset har stigit succesivt och hälsosamt.

Jag tycker ochså att det är nämnvärt att ta upp hur mycket detta företaget gör för lokalbefolkningen i Namibia, man änställer mycket lokalt, man borrar vattenbrunnar där det finns behov.
Det läggs också ett stort fokus på miljön vid själva borrplattserna och man ser till att det inte blir någon skada på naturområdet.

Är det försent att investera?
Absolut inte!
Detta har ännu inte nått ut till småsparare och instutitoner är fortfarande lite tveksamma.

På den tekniska sidan:
Har vi precis gått emot lägre trendgolvet, jag förväntar mig en studs uppåt mot nya ATH inom snar framtid.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.