JenAtHome

RNBS på dagsvy

OMXSTO:RNBS   None
RNBS ligger trots flera dagars prisfall fortfarande kvar på den uppåtstigande trendlinje som startade i Maj -21.
Inom de närmaste dagarna bör man se ett av dessa alternativ
- den fortsätter trendlinjen uppåt
- den fortsätter i sidled
- den uppåtstigande trendlinjen övergår i en fallande trendlinje.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.