JenAtHome

RNBS på dagsvy

OMXSTO:RNBS   None
RNBS ligger trots flera dagars prisfall fortfarande kvar på den uppåtstigande trendlinje som startade i Maj -21.
Inom de närmaste dagarna bör man se ett av dessa alternativ
- den fortsätter trendlinjen uppåt
- den fortsätter i sidled
- den uppåtstigande trendlinjen övergår i en fallande trendlinje.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.