SMARTBMONEY

Hmm intressant då bör dollarn dö

Kort
OMXSTO:RROS   ROTTNEROS AB
Vad tror vi kan ske här ...

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.