Luspank

Saab omvänd huvud skuldra

Lång
OMXSTO:SAAB_B   SAAB AB SER. B
Håller tummarna för här ligger jag tungt.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.